Nyhet - Nu installerar vi även bergvärme

 

Miljövänligt

Bergvärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Genom att borra ett hål i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med en bergvärmepump.
Bergvärme är en relativt dyr investering, men eftersom energikostnaderna sänks avsevärt lönar det sig i regel alltid att installera bergvärme.

Bergvärme

Bergvärme innebär att man utvinner värme ur grundvattnet, vilket man gör genom att borra hål i berggrunden, på cirka 50-200 meters djup. Värmepumpen ökar därefter temperaturen på vattnet och fördelar värmen ut i huset genom husets befintliga vattenburna värmesystem. Det som känns extra bra med en bergvärmepump är att man med hjälp av den faktiskt utvinner värme ur naturens inneboende resurser. Man behöver alltså inte använda så mycket el, olja eller andra resurser som förstör miljön, utan man använder resurser som redan finns där och som är förnyelsebara.

Fördelar med bergvärme

Bergvärme har många fördelar. Dels alla fördelar som värmepumpar i allmänhet har – att det är ett prisvärt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på. Men dels också många fördelar som bara gäller bergvärmepumpar. Den stora fördelen med bergvärmepump, jämfört med exempelvis luftvärmepump, är att bergvärme ger samma jämna temperatur under hela året. En luftvärmepump utvinner ju värme ur utomhusluften, vilket innebär att om det blir kallt ute så sjunker effektiviteten och om det blir lägre än 20 minusgrader är det knappt värt att ha pumpen igång. Så snart det blir minusgrader krävs alltså kompletteringsvärme ifall man har en luftvärmepump, men detta slipper man oftast ifall man istället har en bergvärmepump.