Värmepumpar & energieffektivisering

Vi säljer, installera och ordnar med:

Värmepumpar & energieffektivisering

Värmepumpar är en populär teknik för energieffektivisering i bostäder. Genom att använda en värmepump kan man utvinna värmeenergi från omgivningen, exempelvis från marken, vattnet eller luften, och sedan använda denna energi för uppvärmning av byggnaden. Detta gör att man kan minska uppvärmningskostnaderna betydligt.

Vi både säljer, installerar och servar värmepumpar, allt efter kundens behov. Alla våra värmepumpar kommer från kvalitetsleverantören Bosch är av yttersta kvalitet. Vi kan dock, vid behov, även installera och serva andra luftrenare.

Vi säljer följande typer av luftrenare:

Bergvärmepumpar >
Luft/vattenvärmepumpar >
Frånluftvärmepumpar >

Kontakta oss direkt för förutsättningslösa samtal eller för offert!

Bergvärmepumpar

Bergvärmepumpar utvinner värme från berggrunden och håller en jämn temperatur under hela året. Hål borras på plats och värme transporteras från berggrunden till värmepumpen via uppsamlingsslangar. Denna process har den högsta energieffektiviteten och längsta livslängden av alla värmepumpar. Bergtermisk, geotermisk och havstermisk termik, alltså bergvärme, jordvärme och sjövärme, bygger på samma typ av värmepump.

Bosch Compress 7800i LW/M

Detta är Bosch senaste bergvärmepump och den är utrustad med avancerad inverterteknik som anpassar effekten steglöst efter husets behov. Det innebär att energiförbrukningen kan hållas nere på en låg nivåer samtidigt som man kan få exakt önskad temperatur. All sköts via pumpens touch-display eller via en app. Med Bosch Compress 7800i LW/M har du en komplett lösning för både äldre och moderna hem.

Läs mer om Bosch Compress 7800i LW/M på Bosch hemsida >

Bergvärempump Bosch Compress 7800i LW/M

Bosch Compress 6000 LW/M

Bosch Compress 6000 LW/M är en energioptimerad bergvärmepump med scrollkompressor, en helt nyutvecklad kylkrets och energisnåla komponenter. Denna värmepump är särskilt effektiv vid uppvärmning av golv. Bosch Compress 6000 LW/M klarar 4,5 till 17 kW effekt, och levereras med eller utan inbyggd varmvattenberedare.

Läs mer om Bosch Compress 6000 LW/M på Bosch hemsida >

Bergvärempump Bosch Compress 6000 LW/M

Bosch Compress 5000 LW/M

Bosch Compress 5000 LW/M är en tyst och driftsäker bergvärmepump med scrollkompressor. Denna modell passar särskilt bra i äldre hus med mindre element, detta då den klarar mycket höga arbetstemperaturer, vilket gör att den kan producera mycket tappvarmvatten . Bosch Compress 5000 LW/M levereras med eller utan inbyggd varmvattenberedare och modellprogram från 6 till 17 KW. Finns .

Läs mer om Bosch Compress 5000 LW/M på Bosch hemsida >

Bergvärempump Bosch Compress 5000 LW/M

Luft/vattenvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar består av en utedelen, som placeras utanför huset och utvinner värme från uteluften, och en innedel som sprider värmen till tappvatten (kranar), golv och radiatorer. En luft/vattenvärmepump kan sänka dina värmekostnader med upp till 70 procent.

Bosch luft/vattenvärmepumpar kan användas året om och fungerar även i minustemperaturer. Trots den relativt låga kostnaden som det innebär att installera en luft/vattenvärmepump så är energibesparingen nästan lika stor som bergvärme.

Bosch Compress 7000i/7400i AW

Bosch Compress 7000i/7400i AW klarar både husets värmebehov och dess och varmvattenbehov utan att något ingrepp behöver göras på din tomt. Trots det kan du uppnå besparingar i klass med bergvärme med hjälp av Compress 7000i/7400i AW. Nya innovationer medför dessutom sänkt ljudnivå, ökad livslängd och maximerad energieffektivitet.

Läs mer om Bosch Compress 7000i/7400i AW på Bosch hemsida >

Luft/vattenvärmepump Bosch Compress 3000 AWS Split

Bosch Compress 3000 AWS Split

Med hjälp av Bosch Compress 3000 AWS split-teknik undviks frysrisken för utomhusenheten vid elavbrott. Denna värmepump är en robust och pålitlig lösning för att på ett kostnadseffektivt sätt få värme och varmvatten ur uteluften.

Läs mer om Bosch Compress 3000 AWS Split på Bosch hemsida >

Luft/vattenvärmepump Bosch Compress 7000i/7400i AW

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar fungerar bäst i mindre och välisolerade, moderna, hus. Dessa pumpar fungerar på så vis att de återvinner värmen ur luft som ventileras ut från hus med hjälp av mekanisk ventilation. Värmen används sedan till varmvatten och uppvärmning. Frånluftsvärmepumpen är ett mycket prisvärt alternativ.

Bosch Compress 3800i EW

Denna frånluftsvärmepump anpassar kontinuerligt driften efter önskat värme- och varmvattenbehov genom ny spjutspetsteknik. Bosch Compress 3800i EWs moderna konstruktionen och rostfria varmvattenberedare gör den till en mycket uppskattad frånluftsvärmepump.

Läs mer om Bosch Compress 3800i EW på Bosch hemsida >

Frånluftvärmepump Bosch Compress 3800i EW